top2

Välkommen till Aranea Projektledning AB

Vi arbetar främst med anläggningsprojekt åt offentliga och större privata beställare.
Vår huvudsakliga inriktning är att verka som projekt-, projekterings-
samt byggledare för exploaterings- och infrastrukturarbeten. 
Vi tar även uppdrag åt entreprenadföretag avseende produktionsstyrning i
entreprenader, däribland planering och uppföljning av tid och ekonomi.
I samverkan med våra kunder och samarbetspartners trivs vi bäst i roller där vi
håller ihop alla trådar i projektet, från tidiga skeden till färdigställande.

loading...

Källa: Stockholm Stad