top2

Om Aranea

Aranea Projektledning AB bildades hösten 2014 och består idag av 2 medarbetare, David Dahlström och Håkan Skog, tillika ägare. Bolaget har bedrivit verksamhet sedan maj 2015. Dess huvudsakliga  verksamhet är projektledning, däri även byggledning och projekteringsledning, inom bygg- och anläggningssektorn.

David och Håkan har båda lång erfarenhet från anläggningsbranschen, både från produktionsledande befattningar inom större entreprenadföretag och som beställarrepresentanter inom infrastrukturprojekt.

Både David och Håkan är idag engagerade inom Stockholm Stads projektledning för ombyggnaden av Slussen. David är projekteringsledare för delprojekt Land och Håkan är projektledare för delprojekt Vatten. Delprojekt Land avser de nya anläggningarna på Södermalm och Delområde Vatten avser broar och slussanläggningar mellan Södermalm och Gamla Stan. De två uppdragen kan komma att löpa till 2020.

Under de kommande åren kommer Aranea Projektledning AB fortsätta bygga upp kontaktnätet med både kunder och samarbetspartners. För att bredda bolagets kompetens och styrka ser delägarna även på möjligheten att anställa personal.

Vi har mångårig erfarenhet av ledande roller inom:

 • Entreprenader
 • Platsledning
 • Kvalitets- miljö- arbetsmiljö- och riskarbete
 • Upprättande samt uppföljning av kalkyl, budget, kostnads/intäktsprognoser
 • Resursstyrning
 • Tidplanering
 • Upphandling/inköp
 • Produktionsplanering
 • Projektledning
 • Projekteringsledning
 • Byggledning
 • Bygglovsfrågor


Om du har ytterligare frågor, tveka inte att skicka dem till oss via vår Kontaktsida.